נובל בעברית
פרופ' אלברט איינשטיין

פרופ' אלברט איינשטיין זכה בפרס נובל על תרומותיו לפיזיקה העיונית ובמיוחד על גילוי חוק האפקט הפוטו-אלקטרי.
אלברט איינשטיין, אבי תורת היחסות, נחשב לגדול המדענים בכל הזמנים. תורת היחסות הכללית היא הבסיס להבנת מבנה היקום והתפתחותו. הישגיו המדעיים שינו את תפיסת העולם הפיזיקלית ופתחו אופקים לתורות חדשות, הן בתחום האטומי מיקרוסקופי, הן בתחום המקרוסקופי של היקום. תורות אלו נתנו הבנה יותר טובה של העולם והביאו להתפתחויות טכנולוגיות רבות שהשפיעו על החיים המודרניים. איינשטיין נולד בשנת 1879 בעיר אולם שבגרמניה. בשנת 1905, המכונה "השנה המופלאה", פרסם ארבעה מאמרים ששינו את פני הפיזיקה. עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה נענה להזמנת המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון בניו ג'רזי והיגר לארצות הברית. בפרינסטון המשיך את מחקריו ואת פעילותו המדעית והציבורית עד יומו האחרון.


פרופ' איינשטיין נמנה עם האבות המייסדים של האוניברסיטה העברית ותמך בתנועה הציונית. הוא פעל למען האוניברסיטה הן בגיוס כספים הן בתחום האקדמי. בשנת 1923 ביקר בהר הצופים וכאן נשא את ההרצאה המדעית הראשונה שהתקיימה באוניברסיטה. היה חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה ויושב ראש המועצה האקדמית שלה והיה מעורה מאוד בהתפתחותה ובפעילותה. אלברט איינשטיין ציווה את ארכיונו האישי ואת זכויות היוצרים של כתביו לאוניברסיטה העברית. בארכיון איינשטיין השוכן בקריית אדמונד י' ספרא בגבעת רם, כתבי יד מדעיים ולא מדעיים, מאמרים מפורסמים ובהם מאמרים בהם מופיעה הנוסחה המפורסמת ,E=mc2 התכתבויות מדעיות ואישיות, ספרים מספרייתו הפרטית בפרינסטון ותצלומים. בארכיון גם אוסף ספרים שעוסקים במחקריו ובדמותו של איינשטיין.
פרופ' איינשטיין באתר נובל

   
 
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem