נובל בעברית
פרופ' דניאל כהנמן

בעל תואר בוגר בפסיכולוגיה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עמית במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית ולשעבר חבר סגל המחלקה לפסיכולוגיה. פרופסור (אמריטוס) באוניברסיטת פרינסטון.
פרופ' דניאל כהנמן זכה בפרס נובל במדעי הכלכלה על שילוב תובנות מתחום הפסיכולוגיה במדעי הכלכלה, במיוחד באשר לשיפוט האנושי וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות. את הפרס הוא חלק עם פרופ' ורנון סמית.

פרופ' כהנמן הניח יסודות לשדה מחקר חדש וממצאיו העיקריים קשורים לתהליכים של קבלת החלטות במצבים של חוסר ודאות. הוא הראה כיצד מתקבלות החלטות שונות לחלוטין מאלה הנחזות במודלים כלכליים סטנדרטיים. עבודתו השפיעה על חוקרים בתחומי כלכלה וכספים, והעשירה תאוריות כלכליות באמצעות הבחנות מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בעבודתו ארוכת השנים עם עמיתו ורעו פרופ' עמוס טברסקי הונחו היסודות למחקר שזיכה אותו בפרס נובל.


פרופ' כהנמן נולד בתל אביב בשנת 1934. הוא למד באוניברסיטה העברית פסיכולוגיה לתואר בוגר ואת תואר הדוקטור עשה באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. עם שובו לישראל בשנת 1961 הצטרף לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית ופרש ממנה בדרגת פרופסור בשנת 1978. פרופ' כהנמן מבקר תדיר במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית ומעורה בפעילותו.
פרופ' כהנמן באתר נובל

   
 
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem